VELKÁ CENA PROSTĚJOVIČEK - 2012

  1. července 2012 18:27:10
1 / 63  >>
1. července 2012 18:27:10
Velká cena Prostějoviček se odehrála v Krumsíně za příjemného letního počasí asi 35 stupňů ve stínu. Někteří hráči již byli předvařeni ze sobotního turnaje v Praze, takže jim teplo nevadilo. Zúčastnilo se 30 hráčů z Krumsína, blízkého okolí a také BuBu tým ve složení Jana a Pavel Burešovi z Litovle, kteří obsadili druhé místo před "Krumsínskými pifními rafany" Martinem Pírkem a Michalem Soldánem. Na třetí místo se po hřbetě pořadatelů vyšplhali Milda Pánek a Mira Melichárek (Mech 1.). Sponzory turnaje byli hráči z Prostějoviček ve složení Fany a Jirka Karáskovi s Pavlem Konšelem a Obecní úřad Prostějovičky.