KRUMSÍN

Co se píše na WIKIPEDII

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy Mech z Krumsína koupil od Ješka z Boskovic dvůr.[2] Roku 1389 je zmiňován prodej dvora a dvou krčem Bedřichem z Krumsína Petrovi z Kravař.[2]

Na počátku 15. století se majitelem stal Oldřich z Lešan.[2] Jeho následovník, Jan z Krumsín a z Lešan, postavil před rokem 1466 v obci tvrz a po husitských válkách dal právo obyvatelům dědit majetek.[2] Následující šlechtický rod ze Šárova, který obec držel od roku 1466 do poloviny 16. století, je pohřben v lodi kostela.[2] Poté byla vesnice prodána Janu z Pernštejna a na Plumlově a od té doby zůstala pod plumlovským panstvím.[2] Tvrz zaniká ještě před koncem 16. století.[2]

Za třicetileté války zanikla zdejší fara, jenž existovala již v roce 1349, farnost je obnovena roku 1766.[2] Roku 1865 byl zbořen tehdejší dřevěný kostel, na místě románského kostelíka byl postaven nový novorománský kostel o dva roky později.[2] Škola byla v provozu již v 18. století, roku 1827 se přestěhovala do nové budovy.[2]

V důsledku zmenšení vojenského újezdu Březina bylo k obci 1. ledna 2016 připojeno katastrální území Osinky u Krumsína. Toto katastrální území zaniklo dne 15.9.2017 (sloučeno s k.ú. Krumsín).[3]