Krumsín

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy Mech z Krumsína koupil od Ješka z Boskovic dvůr. Roku 1389 je zmiňován prodej dvora a dvou krčem Bedřichem z Krumsína Petrovi z Kravař.[5]

Na počátku 15. století se majitelem stal Oldřich z Lešan. Jeho následovník, Jan z Krumsín a z Lešan, postavil před rokem 1466 v obci tvrz a po husitských válkách dal právo obyvatelům dědit majetek. Následující šlechtický rod ze Šárova, který obec držel od roku 1466 do poloviny 16. století, je pohřben v lodi kostela. Poté byla vesnice prodána Janu V. z Pernštejna a od té doby zůstala pod plumlovským panstvím. Tvrz zaniká ještě před koncem 16. století.[5]

 

Pěkné video Krumsína z ptačí perspektivy

 

Stavba vodovodu a vodojemu